Zelfontwikkeling

28-10-2013 09:52

Jezelf accepteren: Vergelijk je jezelf vaak met een ander, maak je je zorgen om je uiterlijk of wil je aardig gevonden worden? Vindt je het moeilijk om voor jezelf te kiezen en verplaats je je teveel in een ander?

Dit soort gedrag kan je aardig bezig houden. Je zoekt naar bevestiging door anderen, maar vergeet dat jij de enige bent die jou dat kan geven. Voor je het weet ben je jezelf kwijt en ben je geabsorbeerd door de mensen met wie je omgaat. Je basishouding is onzekerheid. Wat je kunt ontwikkelen, is het accepteren van jezelf, zoals je bent.

 

Om je beter bewust te worden van je sterke kanten is het een goed idee eens stil te staan bij de hoogtepunten die je in je leven hebt bereikt. Je hebt daarvoor bepaalde kwaliteiten ingezet. Tijdens je leven heb je successen geboekt op allerlei gebied, klein en groot. Het kan het behalen van een zwemdiploma zijn, het plukken van een bos bloemen waar je moeder heel blij mee was, of het behalen van een schooldiploma. Probeer nu zelfs eens jou succes op papier te zetten tijdens perioden van zeven jaar in je leven en wees niet te bescheiden. Wat iets tot een succes maakt in jouw leven is helemaal je eigen keuze. Zelfs als de omgeving niets heeft gemerkt kan iets dat jij gepresteerd hebt voor jou heel belangrijk zijn geweest. Waar jij goed in bent, is voor een ander een hele opgave. Waarvan jij zegt: ‘’het is toch heel normaal dat ik zo doe? Dat gaat toch vanzelf?, is voor een ander vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend. Deze kwaliteiten zijn jouw kernkwaliteiten! Ze zijn je niet aangeleerd, maar je hebt ze zelf ontwikkeld gedurende je leven. Ze komen uit jou zelf en je vindt het heel normaal dat je ze hebt. Het is heel goed je bewust te zijn van je eigen kwaliteiten, zodat je ze doelbewust in kan zetten als het nodig is.

Je weet nu vast wat je sterke punten zijn, maar je weet vast beter wat je zwakkere eigenschappen zijn. Wat mislukt altijd? Waar ben je erg slecht in? Waarin overdrijf je altijd en weet je geen maat te houden? Misschien ben je weleens jaloers op iemand anders, omdat die persoon een kwaliteit bezit die jij ook graag zou willen hebben. Of je bewondert iemand om een bepaalde eigenschap.  

 

Om jezelf te kunnen, en vooral te willen ontwikkelen, heb je energie nodig op geestelijk en lichamelijk gebied. De geestelijke energie bepaalt vaak hoe het gesteld is met de lichamelijke en andersom. Je kunt jezelf moe ‘denken’. Wanneer je niet teveel energie krijgt, maar zelf ook niet veel geeft, zuinig omspringt met je energie, vind je weliswaar balans in je energie, maar wil je zo leven? Een groot vreugde vuur is toch veel mooier dan zo’n klein armzalig smeulend vuurtje?

 

Energie voor inspiratie en visie vind je pas als je je zorgen, verdriet en andere sores zowel in je werk als thuis onder ogen hebt gezien en je je bewust bent van het leven dat je leidt. Als je bijvoorbeeld ontevreden bent met je werk of relatie en niet genoeg ruimte neemt om daar iets aan te doen dan kun je niet vanuit een ‘’opgeruimde’’ situatie beginnen met het creëren van iets nieuws.

 

Wat geeft jou energie? Wat opvalt als mensen het over energie hebben, is het verschil tussen energie die je krijgt door contact met anderen en energie die je opdoet door juist alleen te zijn. Wat vaak genoemd wordt is het weer. Sta even stil bij het opladen en leeglopen: inventariseer eens waar je energie van krijgt in het dagelijks leven, en wat energie vreet.

 

Het hoofd en hart in balans?

 

Het hoofd staat symbool voor het cognitieve brein. Verstand. Wij denken, redeneren en plannen met ons hoofd. Kennis en informatie is cognitief. Mensen die veel met hun hoofd doen, hebben vaak een grote binnenwereld, met plannen, gedachten en dromen. Zij praten soms moeilijk over emoties en hebben soms moeite met het contact met hun gevoel.

Het hart staat symbool voor het emotionele brein. Gevoel. Instinct. Wij voelen met ons hart. Emoties als blijdschap, verdriet, angst en woede voelen we.

Als gevoel en verstand in balans zijn, dan kan je leven kloppen en heb je waardering voor je manier van leven. Het is een wisselwerking, die in goede harmonie moet zijn. Emotionele intelligentie komt het beste tot uitdrukking als het cognitieve en emotionele brein samenwerken.

In dit verhaal gaat het erom of je je bewust wordt van je leefpatroon! Bepaal je normen, waarden, overtuigingen en drijfveren hoe je in het leven staat. Je hebt je eigen manier van leven gecreëerd, ook al denk je dat jijzelf daar niet zoveel aan kunt veranderen, en het vooral aan de buitenwereld ligt dat jij zo leeft. Dit patroon zou je kunnen doorbreken als je zou willen.

 

Hoe? Een begin: Loop door je woonplaats op een druk moment, waarbij je genoeg ruimte neemt op het trottoir. Normaal gesproken ga je opzij voor een tegenligger, maar nu doe je dat niet. Je blijft resoluut maar vriendelijk op dezelfde manier doorlopen. Je zult merken dat de andere opzij gaat, zonder dat dit een probleem is.  Loop daarna nog een ommetje en let alleen op de mensen die vrolijk kijken en niet op de chagrijnig kijkende mensen. Word je er zelf vrolijk van?

Kijk nog eens terug naar je minder goede eigenschappen, valkuilen en irritaties. Bij de meeste mensen zit hier onzekerheid bij. Bij het begrip onzekerheid krijg je alleen negatieve associaties. Onzekerheid wil je niet voelen, dat is de kant die je verafschuwt. Zodra je bang bent onzeker te worden, in wat voor situatie dan ook, zul je proberen het tegenovergestelde, namelijk zelfstandigheid, bij jezelf te vergroten. Door je onafhankelijk, zeker van jezelf en sterk voor te doen, lijk je je onzekere kant te verdringen. Hiermee verspil je veel energie. Als je alles wat bij je onzekere gedrag hoort wil verdringen en als negatief bestempeld, en het tegenovergestelde verheerlijkt, als ideaal ziet, loop je de kans heel vaak ontevreden over jezelf te zijn en een ander te willen zijn dan jezelf bent. Probeer nu een de positieve kanten op te schrijven van je onzekerheid en de negatieve kanten van je zelfstandigheid. Door dit te doen kun je op een evenwichtigere manier naar twee uitersten van jezelf kijken. Laat de positieve associaties die je nu hebt bij onzekerheid goed tot je doordringen, Misschien kun je deze kan nu beter gaan accepteren. Het doel hierbij is je energiebalans weer terug te vinden waar je tevreden over bent. Naast de rollen die je speelt kun je ook stilstaan bij de activiteiten die je onderneemt.

 

Maak een lijstje op basis van de volgende vragen:

 

1.       Wat gun ik mezelf?

2.       Wat laat ik liggen en kom ik niet aan toe?

3.       Wat moet ik van mezelf?

4.       Wat wil ik niet meer doen en stop ik geen energie meer in?

Probeer de antwoorden op vraag 1 te versterken, de antwoorden van vraag 2 toe te laten tot de antwoorden van vraag 1, de antwoorden van vraag 3 leuk vinden, uitbesteden of er vrede mee hebben, en vraag 4 zo leeg mogelijk houden!

 

‘’Stilstaan bij jezelf … en dan weer doorlopen van Marijke van den Hoonaard.

‘’Energie krijgen, verliezen en de balans vinden!’’

‘’Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken!’’

Wil jij financieel onafhankelijk zijn? Je dromen najagen, geen onzekerheid meer over voldoende inkomen? Dit doe ik onder anderen door passief geld te verdienen. Aan jou ook deze keuze. Om eerlijk te zijn had ik tot een paar jaar geleden zelf ook nog nooit van passief inkomen gehoord. Dus een van de redenen dat niet iedereen dit doet is omdat heel veel mensen deze manier van passief inkomen vergaren gewoon niet kennen. Wil jij bijvoorbeeld leren hoe je passief inkomen kunt verdienen? Klink op onderstaande button en stel niet langer uit. Neem ACTIE.