NEGATIEF ZELFBEELD VERANDEREN

28-10-2013 10:16

Fashion, Persoonlijke ontwikkeling

Negatief na jezelf kijken... waarom? je mag er zijn! maar tegenwoordig gaan steeds meer mensen negatief naar zichzelf kijken! ik heb het ook lange tijd gedaan... je voelt je onzeker! je bent niet van waarde! Maar God heeft ons toch geschapen? ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’

Negatief zelfbeeld?

Wat is een zelfbeeld en waarom kan het belangrijk zijn?

Een beeld van iemand:

Mensen hebben altijd een bepaald beeld van anderen. Zeker van mensen die wij goed kennen, kunnen wij doorgaans met de nodige stelligheid zeggen dat zij intelligent zijn of juist tamelijk dom, saai of origineel, betrouwbaar of achterbaks, geordend of chaotisch, meelevend of egoïstisch, enzovoort. Hoe wij over anderen denken bepaalt in belangrijke mate hoe wij met die ander omgaan. Aan wie wij onbetrouwbaar vinden zullen we niet snel ons geld uitlenen en met wie wij saai vinden zullen we niet meteen een avondje gaan stappen.

Zelfbeeld

Ook van onszelf hebben wij een beeld, al zijn wij ons hiervan doorgaans minder goed bewust dan van het beeld dat wij hebben van anderen. Dat wij ons dikwijls misschien niet zo bewust zijn van dit zelfbeeld (want zo wordt dat genoemd) betekent niet dat het beeld dat wij hebben van onszelf niet belangrijk zou zijn. Integendeel.

Realistisch zelfbeeld

Juist omdat ons zelfbeeld zo bepalend is voor wat wij doen en laten, is het erg belangrijk om te weten of ons zelfbeeld klopt. Het zou zonde van de verloren kansen zijn wanneer we dommer doen dan we zijn. Het helpt ons echter ook niet veel verder, wanneer we denken dat we heel slim zijn, terwijl we dat in feite niet zijn. We zouden taken op ons nemen die we niet aankunnen en daarvan zouden we waarschijnlijk niet erg gelukkig worden.

Een zelfbeeld moet dus zo realistisch mogelijk zijn. Niet positiever dan gepast is en niet negatiever dan noodzakelijk is. Hoe beter we weten wat we kunnen en wat we niet kunnen, wat we waard zijn en wat we niet waard zijn, des te beter kunnen we ons leven inrichten naar onze vermogens. Er is dan sprake van een realistisch zelfbeeld.

Manieren om je zelfbeeld te veranderen

Het stappenplan

Het werken eraan is een stappenplan. Sommige stappen duren kort, andere nemen meer tijd in beslag.

De stappen:

1.            Benoemen van het negatieve zelfbeeld

2.            Benoemen van een tegengesteld zelfbeeld

3.            Vinden van voorbeelden van dat tegengestelde zelfbeeld

4.            'Voelbaar maken' van dat tegengestelde zelfbeeld

5.            Combineren van het negatieve met het tegengestelde zelfbeeld

Op alle stappen wordt hieronder nader ingegaan.

Stap 1: Benoemen van het negatieve zelfbeeld

Hoe denkt u over uzelf? Hoe zou u uw beeld over uzelf in één woord of in één zin beschrijven? Dat is dikwijls niet eenvoudig. We zijn ons heel vaak immers niet bewust van hoe we over onszelf denken. De meeste tijd zìjn we gewoon onszelf, zonder er verder uitgebreid over na te denken. Toch is benoeming van het negatieve zelfbeeld wel een hele belangrijke stap in de procedure.

Er zijn een paar ezelsbruggetjes die kunnen helpen. Vaak heeft een (onterecht) negatief zelfbeeld betrekking op één van de volgende gebieden: uiterlijk, maatschappelijk succes, omgang met andere mensen en intelligentie. De negatieve zelfbeelden die hierbij horen zijn vaak: 'ik ben lelijk' of 'ik ben onaantrekkelijk'; ik ben onbelangrijk', of 'ik stel niets voor'; 'ik ben saai', 'ik ben zwak' of 'ik ben minderwaardig'; en 'ik ben dom'. Het spreekt vanzelf dat ook andere omschrijvingen van negatieve zelfbeelden mogelijk zijn.

Stap 2: Benoemen van het tegengestelde zelfbeeld

Omdat een (onterecht) negatief zelfbeeld teveel is doorgeslagen naar de negatieve kant gaat het erom eerst de positieve kant van het negatieve op te zoeken.

Wie zichzelf saai vindt, wordt gevraagd om zijn aandacht te richten op niet-saaie, oftewel interessante of boeiende aspecten van zichzelf.

Wie zich dom vindt zal moeten zoeken naar slimme of intelligente kanten.

Wanneer iemand zich overdreven lelijk vindt, moet hij op zoek gaan naar mooie kanten van zijn lichaam. Enzovoort. Zo'n tegenthema moet eerst worden benoemd.

Dat is ook weer niet gemakkelijk. Mensen met een negatief zelfbeeld denken nu eenmaal dikwijls in extremen. Wie niet de hersens heeft van Albert Einstein is dus dom. Wie niet het gevoel voor humor heeft van Andre van Duijn of Freek de Jonge is dus saai. En wie niet sprekend lijkt op Claudia Schiffer of Rintje Ritsma is dus lelijk. U kunt anderen vragen om u te helpen naar realistische omschrijvingen van het gewenste zelfbeeld te zoeken. Het gaat daarbij in feite om de keuze tussen corrigeren en compenseren.

Stap 3: Vinden van voorbeelden van het tegengestelde zelfbeeld

Wanneer het tegengestelde van het negatieve zelfbeeld eenmaal is benoemd middels de methode van correctie of die van compensatie, moet u op zoek gaan naar voorbeelden van dit tegengestelde in uw eigen leven.

Wanneer bent u (een beetje) interessant geweest?

Wat zijn precies de momenten in uw leven geweest dat u zich wel (al was het maar heel even) belangrijk heeft gevoeld?

In wat voor soort situaties kunt u soms slim zijn?

Hoe weet u dat uw lengte één van de mooie aspecten is van uw lichaam.

Het is goed om echt stil te staan bij deze concrete voorbeelden die tegengesteld zijn aan uw negatieve zelfbeeld. Hoe meer concrete voorbeelden, des te beter. Het kan gaan om gebieden die nu goed gaan in uw leven (wanneer u zich, bijvoorbeeld, sterk voelt wanneer u met uw kinderen speelt), maar ook over gebieden of gebeurtenissen die vroeger goed gingen (zoals, bijvoorbeeld, toen u kampioen werd bij de pupillen met de voetbalclub). Alle voorbeelden tellen zolang ze in tegenspraak zijn met uw huidige negatieve zelfbeeld, of zolang ze compensatie daarvoor bieden.

Het kan in dit stadium helpen om thuis dingen op te schrijven over het tegengestelde zelfbeeld.

Stap 5: Combineren van het negatieve zelfbeeld en het tegengestelde zelfbeeld

Wanneer u erin slaagt om inderdaad een positief gevoel te krijgen bij het positieve zelfbeeld, komt de belangrijke vijfde stap. Roep nu het oorspronkelijke negatieve zelfbeeld op. Dat gebeurt deels op dezelfde wijze als bij het positieve beeld. Haal een situatie voor de geest waarin u dat negatieve zelfbeeld dikwijls hebt ervaren. Zo nodig zegt u iets negatiefs tegen uzelf en neemt u een passende 'negatieve' lichaamshouding aan. Het gaat erom dat u dat negatieve zelfbeeld daadwerkelijk 'ervaart'.

Wanneer toepassen ?

Veranderen van zelfbeeld wordt vooral toegepast wanneer het negatieve zelfbeeld slechts optreedt in een beperkt aantal situaties die over het algemeen vooraf bekend zijn.

Praktijk

Overigens kunnen wegdrukken van het negatieve zelfbeeld en het veranderen ervan heel goed met elkaar worden gecombineerd.

Het is bovendien onze indruk dat wie goed heeft geleerd om een negatief zelfbeeld weg te drukken ook langzaam maar zeker situaties anders gaat waarderen waarin voorheen een negatief zelfbeeld werd opgeroepen. Het negatieve zelfbeeld wordt, met andere woorden, in zulke situaties steeds minder vaak geactiveerd.

Omgekeerd geldt onze indruk dat wie zijn zelfbeeld in bepaalde situaties goed heeft leren veranderen, ook geleidelijk aan leert om zijn negatieve zelfbeeld weg te drukken wanneer dat toch weer eens wordt geprikkeld.

Mode en zelfbeeld

Pubers zijn nogal eens onzeker. Vooral meisjes kampen met een negatief zelfbeeld. Ze vinden zichzelf te klein of te lang, te dik of te ‘van alles en nog wat’. Gebogen rug, hangende schouders, ontwijkende blik. Ze zitten kortom niet lekker in hun vel.

Uitzichtloos? Nee hoor. Met de inspirerende Modeltraining kunnen jongeren op een nieuwe manier naar zichzelf kijken. Vrolijk, zelfbewust en met een enorme uitstraling lachen ze de toekomst tegemoet. Hun lichaamshouding spreekt boekdelen.

Hoe werkt dat?

Zelfvertrouwen, uitstraling en lichaamshouding zijn onmisbare eigenschappen voor fotomodellen en mannequins. Ze komen echter ook van pas in andere beroepen. Je bereikt er meer mee in het dagelijkse leven.

Het mooie is dat je deze eigenschappen kunt aanleren. Juist door te werken aan een actieve houding en een positieve uitstraling, worden jongeren zelfverzekerd.

Op deze wijze heeft u wederom een interessante tekst kunnen lezen over het zelfbeeld van mensen. Ik heb vandaag een atrikel gelezen en filmpjes bekeken over hoe je veel traffic naar je website kunt sturen. Zou jij dat ook willen? Hetzij voor je bedrijf om meer klanten te werven of gewoon als particulier om Online geld te kunnen verdienen.  Druk dan op de onderstaande link en laat je e-mailadres achter en ik stuur je meer info.

Bloggen is een geweldige methode om je eigen bedrijf mee te promoten. Stel je voor, je hebt een blog systeem, mobiel, met autoriteit (dus Google vind je ook) en het is makkelijker en sneller op te zetten dan Facebook. Hoe gaaf zou dat zijn...!!