Komt geweld tegen homo’s en lesbo’s voor?

28-10-2013 09:47

JA! 

Sommigen van ons hebben te maken met geweld vanwege het feit dat we homo of lesbisch zijn. Homoseksuele mannen en vrouwen kunnen mishandeld worden door familieleden of stenen door de ramen krijgen van hun buren. Ze kunnen in elkaar geslagen worden op school, in de buurt en bij het uitgaan. Anti-homoseksueel geweld op straat werd vroeger ook wel potenrammen of pottenrammen genoemd. Het woord poot werd gebruikt als scheldwoord voor homomannen, het woord pot voor lesbische vrouwen. Jongeren die homo’s en lesbo’s slaan doen dat vaak omdat ze willen bewijzen dat ze sterk en macho zijn. En soms omdat ze zelf homoseksuele gevoelens hebben die ze willen verstoppen.

Ondanks de forse stijging van gemelde incidenten tegen homo's, is Nederland nog steeds één van de meest homotolerante landen van de wereld. De problemen die er zijn, worden voornamelijk veroorzaakt door - allochtone en autochtone - groepen jongens die homo's niet accepteren zodra zij zich als zodanig 'outen'. 'Zij vinden dat je niet mag zien dat iemand homo is.' Dit staat haaks op de emancipatiebeweging die homo's de laatste jaren hebben doorgemaakt. Het merendeel van Nederland zou graag zien dat de politie feller op zou treden tegen homogeweld, door daders achter slot en grendel te zetten, hen hogere straffen te geven en waar nodig straatverboden op te leggen. 'Pas dan geef je als samenleving een duidelijk signaal: wij zijn het niet met jullie eens, jullie gedrag is ontoelaatbaar.'

Discriminatie en geweld tegengaan

Het kabinet wil dat homo’s en lesbo’s niet meer gediscrimineerd worden en niet meer te maken krijgen met geweld. Enkele maatregelen van onze regering zijn:

1.       Betere voorlichting zodat slachtoffers en getuigen eerder aangifte te doen van discriminatie en geweld. Dit betekent onder andere betere voorlichting op scholen.

2.       De overheid  gaat discriminatie van homoseksuelen en transgenders beter registreren.

3.       Geweld met discriminatie als motief zwaarder bestraffen.

4.       De veiligheid en weerbaarheid van kwetsbare groepen vergroten, zoals homoseksuele jongeren die uit de kast willen komen.

Lokaal beleid homo-emancipatie

De overheid wil de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van homo’s en lesbo’s ook op lokaal niveau versterken. Daarom werkt zij op dit gebied samen met 41 koplopergemeenten. Deze gemeenten zetten zich in voor homo-emancipatie. Zij pakken geweld tegen homoseksuelen op straat en in de wijk aan. De gemeenten krijgen daarvoor een financiële bijdrage van het kabinet. Doel is om geweld tegen homo’s en lesbo’s te voorkomen en de sociale acceptatie te vergroten. Bijvoorbeeld door jongerenwerkers op te leiden. Maar ook door veilige ontmoetingsplaatsen voor jonge homo’s tot stand te brengen, maatschappelijke hulpverlening en advies te geven en activiteiten op scholen te organiseren.

Veilige scholen voor homoseksuelen

Homoseksuele leerlingen en docenten moeten voor hun geaardheid kunnen uitkomen. Ze moeten beschermd worden tegen pesterijen, intimidatie of ongewenste seksuele handelingen. Om dit te bereiken komt er een betere incidentenregistratie op scholen. En er loopt een pilot voor 130 basisscholen en middelbare scholen. Zij gaan aan de slag met een pakket aan maatregelen gericht op sociale veiligheid van homo’s en lesbo’s. COC Nederland en de onderwijsalliantie bekijken hoe de acceptatie van  homo’s en lesbo’s binnen mbo-instellingen kan verbeteren. De veiligheid van LHBT-medewerkers en LHBT-studenten komt ook in de monitor Sociale veiligheid mbo (deze verschijnt in 2014).

Voorlichting op scholen over seksuele diversiteit in de samenleving

Scholen moeten sinds 1 december 2012 voorlichting geven over seksualiteit en seksuele verschillen. Het kabinet heeft dit laten opnemen als kerndoel voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Tussen 2012 en 2014 doen 140 scholen mee aan een proef met voorlichting over seksuele diversiteit.

Niet alle homoseksuelen voelen zich veilig genoeg om uit de kast te komen. Bijvoorbeeld op het werk, op school, in de sport, in de zorg of in de woonwijk. Daarom wil het kabinet de sociale acceptatie bevorderen van homo’s en lesbo’s.

Gay-Straight Allianties

Tot en met 2014 geeft het kabinet 4 Gay-Straight Allianties financiële steun. Gay-Straight Allianties zijn landelijke samenwerkingen van homo-organisaties en algemene maatschappelijke organisaties. Zij bevorderen samen, op hun eigen terrein,  de veiligheid en de sociale acceptatie van homo’s en lesbo’s:

1.       de onderwijsalliantie;

2.       de ouderenalliantie;

3.       de sportalliantie;

4.       de wijkalliantie

Homo’s en lesbo’s bij de overheid hebben het Dutch Government Pride Platform opgericht. In dit roze personeelsplatform hebben homo’s en lesbo’s die werken bij de overheid zich verenigd om emancipatie op de overheidswerkvloer sterk te bevorderen.

Toch vraag ik me weleens af of homoseksualiteit ooit honderd procent geaccepteerd zal worden. Het is een droom die ik koester, maar ik besef ook dat ik als homo altijd tot een minderheid zal behoren en daarmee altijd in een kwetsbare positie sta.

Maar toch jaag ik mijn dromen na. Dit doe ik onder anderen door passief geld te verdienen. Aan jou ook deze keuze: Laat je je nog langer afleiden door dit soort tijdvreters of maak de keuze dat je je focust op de dingen die je een stap verder brengt in de richting van jou dromen?

De keus is aan jou. Wil jij bijvoorbeeld leren hoe je passief inkomen kunt verdienen? Klink op onderstaande button en stel niet langer uit. Neem ACTIE.