Fashion summer 2014 / Mode zomer 2014 (Dutch and English version)

30-10-2013 10:51

Sport is in de mode. Deze belangrijke trend zien we in alle segmenten, zowel voor mannen als vrouwen en van jong tot oud. Ook de designers die hun zomercollecties 2014 showden tijdens de grote modedagen in New York, Milaan en Parijs lieten zich door sport inspireren.

De sporttrend komt samen met de revival van de trends uit de jaren negentig en de verwachting is dat hij een tijdje zal blijven. Onmisbaar is het baseballjack of bomberjasje. We zien hem letterlijk vertaald, maar ook in luxe materialen als leer, wol of zijde. Een andere belangrijke trend is de raglanmouw, die zo kenmerkend is voor het sweatshirt. We zien hem toegepast in sweatstof, maar ook op fijngebreide of leren tops. Het fladderende korte sportbroekje blijft een musthave. Verder zien we veel items in sweat, van truien tot broeken en jurken. Verder veel sportstrepen, cijfers en kleuren. Sportinvloeden liggen voor de hand bij labels als Tommy Hilfiger en DKNY, maar zelfs Victoria Beckham liet in haar collectie een interpretatie van het bomberjasje zien en de collectie van Prada was in zijn geheel sporty. De kunst voor vrouwen is om sport te mixen met supervrouwelijke items als hoge hakken, zijden tops, leren broeken of nette pantalons.

Deze winter mag hij gelukkig bedekt blijven, maar in zomer 2014 komt hij weer tevoorschijn: de buik. De designers hebben nog geen genoeg van de blote buik, getuige de catwalkshows in New York, Milaan en Parijs.

Afgelopen zomer werd de blote buik al geshowd door de eerste trendsetters, maar we zijn er nog niet klaar mee. De buik mag ook in zomer 2014 bloot, in navolging van de revival van de jaren negentig trend. We zien ultrakorte topjes met lage broeken (Tommy Hilfiger), maar ook subtiele blote buiken met hoge taillebroeken en losgeknoopte bloesjes (Diesel Black Gold). We zien hem veel bij sportieve looks (DKNY), maar ook bij keurige mantelpakjes (Chanel).

Het spreekt voor zich dat deze trend niet voor iedereen is weggelegd en zich zal concentreren op een jongere doelgroep mét platte buik. Gelukkig is er een andere trend die uitkomst biedt voor iedereen die niet van plan is de hele winter haar buik te trainen: de broek of rok met hoge taille waar een shirt of blouse in wordt gedragen. Geen stukje bloot te zien.

Een belangrijke trend voor zomer 2014 op de catwalks van de grote modewerken in New York, Milaan en Parijs zijn de transparante materialen. Van keurig bij Chanel tot gewaagd bij Roberto Cavalli, vrijwel alle modehuizen doen mee aan de trend.

De transparante stoffen worden vooral in zwart en wit toegepast, maar komen hier en daar ook in kleur voorbij, zoals bij Desigual en Lacoste. Veel gezien zijn transparante tops en lange doorschijnende jurken, al dan niet met een beha eronder of een top erover. Maar de trend wordt ook subtieler toegepast, zoals bij de tops met transparante mouwen of een broek met een doorkijkje aan de zijkant. De transparante jassen combineren mooi met korte tops en broekjes. Om een ordinaire look te voorkomen is de tip om deze trend op slechts één item in een outfit toe te passen of te werken met laagjes. Ontwerpers als Viktor & Rolf, Stella McCartney en Chanel laten zien dat transparantie ook best keurig kan zijn.

Was de trend in vrouwenmode vorig jaar nog schreeuwend neon, in de zomer 2014 zijn de kleuren juist afgewassen en zongebleekt. 

Washed

Het silhouet voor zomer 2014 is los en ongedwongen. De opvallende neontinten hebben plaatsgemaakt voor afgewassen kleuren. De items zijn gebleekt of opgelicht waardoor het net lijkt alsof ze te lang in de zon hebben gelegen. Skinny broeken worden ingeruild voor ruimzittende jeans of katoenen broeken met kaftanstrepen, een verlaagd kruis en omgerolde pijpen. De blousen zijn oversized en lang, afgestyled met grote sjaals of lossen jassen.

Doorkijkjes

Naast de sterke casual invloeden is transparantie een belangrijke trend volgend jaar zomer. Zacht leren items zijn opengewerkt of hebben een gelaserde gaatjes motief, zijden tops hebben een doorzichtige achterkant. Wit is een belangrijke kleur in deze trend. Als er fluor wordt gebruikt dan ligt hier een transparante witte laag overheen, al dan niet bewerkt met een motief.

Sportinvloeden

In winter 2013-2014 zagen we al wat sportinvloeden in vrouwenmode opduiken. In de zomercollecties volgend jaar zet deze trend duidelijk door. Jasjes zijn geïnspireerd door trainingsjasjes met hoodies of bomberjacks. Het sweatshirt uit de jaren negentig maakt een comeback. Minder volumineus dan toen en chiquer gemaakt door steenapplicaties of een interessante print. We zien ook sweatpants met soms een verlaagde kruis en altijd omgerolde pijpen.

Wil jij met eigen ogen de mode zien van tegenwoordig in één van de grootste modesteden te wereld: Parijs, Milaan, New York of een andere stad, alleen je hebt het geld er niet voor, bent ervoor aan het sparen? Dan heb ik hier een mogelijkheid om je droom eerder te verwezenlijken.  Wil jij bijvoorbeeld leren hoe je passief inkomen kunt verdienen en met dit verdiende geld deze steden kan bezoeken? Wil je weten hoe je via online marketing, door het binnenhalen van leads, creëren van traffic en uiteindelijk de verkoop van je product geld kan verdienen, druk dan op de onderstaande link. Ik zal je dan uitgebreid informeren over deze mooie manier van online passief inkomen verdienen. Aan jou de keuze! Druk op de link en laat je niet langer leiden, maak deze keus die je een stap dichter bij je dromen brengt!

Fashion summer 2014

This important trend we see in all segments, both for men and women and from young to old. Also the designers who showed off their summer collections 2014 during the great fashion days in New York, Milan and Paris were inspired by sport.

The sports trend comes along with the revival of the trends of the 1990s and it is expected that he will continue a while. Indispensable is the baseball jacket or bomber jackets. We see him literally translated, but also in luxury materials such as leather, wool or silk. Another important trend is the raglan sleeve that distinguishes the sweatshirt. We see him applied in cotton, but also on finely knit or leather tops. The fluttering short running trousers remains a wardrobe staple. We also see many items in sweat, from sweaters to trousers and dresses. Furthermore, many sport stripes, numbers, and colors. Sports influences are obvious at labels like Tommy Hilfiger and DKNY, but even Victoria Beckham left in its collection an interpretation of the bomber jackets see and the collection of Prada was in its entirety sporty. The art for women is to mix sport with super feminine items like high heels, silk tops, leather pants or neat trousers.

This winter he may remain covered, but in summer 2014 is happy he reappeared: the abdomen. The designers have not made enough of the midriffs, witness the catwalk shows in New York, Milan and Paris.

Last summer was the bare belly already shown by the first trendsetters, but we are not yet done with it. The abdomen may also expose in summer 2014, following the revival of the 1990s trend. We see ultra short tops with low pants (Tommy Hilfiger), but also subtle bare bellies with high waist trousers and blouses unbuttoned (Diesel Black Gold). We see him much at sporty looks (DKNY), but also neat suits (Chanel).

It goes without saying that this trend is not for everyone and will focus on a younger target group with flat stomach. Fortunately, there is another trend that outcome offers for anyone who does not intend to train all winter her belly: the pants or skirt with high waist which is carried in a shirt or blouse. No piece of exposed.

An important trend for summer 2014 on the catwalks of the major fashion work in New York, Milan and Paris are the transparent materials. Of the neat at Chanel to bold at Roberto Cavalli, virtually all fashion houses take part in the trend.

The transparent fabrics are mainly applied in black and white, but also in color here and there come over, as with Desigual and Lacoste. Seen a lot are transparent tops and long translucent dresses, with or without a bra underneath or a top over it. But the trend is also more subtle applied, such as at the tops with transparent sleeves or pants with a look to the side. The transparent jackets combine nicely with short tops and bottoms. In order to avoid a tacky look is the tip to this trend on just one item in an outfit to apply or to work with layers. Designers such as Viktor & Rolf, Stella McCartney and Chanel show that transparency can also best.

Was the trend in women's fashion last year still screaming neon, in summer 2014 are the colors accurate and Sun-bleached washed off.

Washed the silhouette for summer 2014 is loose and casual. The striking neon tones have given way to washed colors. The items are bleached or ripped off making it just seems like they have been in the Sun too long. Baggy jeans or Skinny pants be exchanged for cotton trousers with a dropped crotch and made from a cotton caftan stripes, pipes. The blouses are oversized and long, styled off with big scarves or unloading jackets.

In addition to the strong casual influences transparency is a major trend next summer. Soft leather items are openwork or have a lasered lace pattern, silk tops have a transparent back. White is an important color in this trend. Fluorine is used if there is a transparent white layer over it, then whether or not modified with a motive.

In winter 2013-2014 we saw what sport influences in fashion women popping up. In summer collections next year put this trend marked by. Jackets are inspired by training jackets with hoodies or bomber jackets. The sweatshirt from the nineties makes a comeback. Less bulky than when and fancier created by stone applications or an interesting print. We also see a reduced cross and always made from a cotton sweatpants with sometimes pipes.

Would you like to see the world without having to depend on a job. Would you like to learn how you can earn passive income, for example, and make a trip around the world with this earned money? Do you want to know how you through online marketing, by bringing in leads, create traffic and ultimately sales of your product can make money, press on the button below. I will inform you about this beautiful way of earn passive income online. The choice is yours! Press the link and let another no longer determine your life, make this choice that brings you one step closer to your dreams! Press the button and learn about how to earn online passive income!